Najważniejszym spośród największych przeszkód w większości miast w naszym kraju jest infrastruktura drogowa. Nasze województwa nie są przygotowane do tak ogromnego nasilenia korków, jaki został zapoczątkowany poprzez wzrost ilości aut na naszych drogach. Przez to właśnie główną