lean marketing Archive

Co to jest technologia lean i z czym to się je?

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak

jak działa lean

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie.