Wyznacznikiem luksusu są dla wielu hotele oferujące usługi na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednak coraz mniej widoczne. Ograniczoną dostępność danego hotelu można opisać w sposób elegancki, choć dla osób spoza elitarnego kręgu słabo dostrzegalny. Hotel o