hotek w krakowie Archive

weekend w krakowie

Metaforą komfortu są dla wielu hotele proponujące usługi na najwyższym poziomie. Przepych są jednak w coraz mniejszym stopniu widoczne. Luksusowość danego miejsca można opisać w sposób elegancki, choć dla osób spoza elitarnego kręgu słabo dostrzegalny. Hotel o

Hotel oczami podróżników

Większa część z nas łączy branżę hotelową z przeróżnymi obiektami, które oferują schronienie. Należy jednakże nie zapominać, że pomiędzy typowym hotelem a pensjonatem istnieją znaczne różnice. Nie można również pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym bądź gospodą.