działania w Krakowie Archive

Kraków się rozwija szybko

Pośród wielu miejscowości w kraju, miasto Kraków wybija się zarówno w obszarze sztuki i rozrywki, ale też na wielu odmiennych obszarach. Zaczyna być obszarem otwartym do mieszkania. Przekształcenia, które dokonały się w mieście w niedawnych okresach sprawiają,

Innowacyjne miasto Kraków

Minionych kilkanaście lat było dla stolicy Małopolski intensywnie rozwojowe. Około 25 ciekawych zmian wydało plon i aktualnie Kraków jest w obszarze najpełniej rozwijających się regionów w Polsce.Mimo iż od razu nie widać licznych zmian to w przeciągu