Wyznaczkiem komfortu są dla większości hotele proponujące pakiet usług na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednakże w coraz mniejszym stopniu widoczne. Ekskluzywność danego hotelu można opisać w sposób elegancki, choć dla osób spoza elity słabo dostrzegalny. Hotel