jak działa lean

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. Priorytetowym celem lean managment jest zatem zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie form działania lean management daje możliwość zdobycia takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów.
Kanban dla dostawcy materiałów
Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są zbędne dla firmy.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.