Co to jest technologia lean i z czym to się je?

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a jednocześnie absolutnie niekoniecznych. o lean Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest więc zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i używanych surowców. Wdrożenie metod lean management daje szansę uzyskania takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zwykle poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania oceny, które działania są niepotrzebne dla firmy.