Większa część z nas łączy branżę hotelową z przeróżnymi obiektami, które oferują schronienie. Należy jednakże nie zapominać, że pomiędzy typowym hotelem a pensjonatem istnieją znaczne różnice. Nie można również pomylić schroniska turystycznego z domem wycieczkowym bądź gospodą.